Merksplas, 27 maart 1970

Inderhaast belangrijk nieuws. Zopas ontving ik hier het bezoek van minister Vranckx, vergezeld van de heer Van Helmont, directeur-generaal van het Gevangeniswezen en de journalisten Toon Van den Eynden en Lode Hancké. Ik vernam dat Hancké heden vrijdagmorgen nog contact heeft trachten te nemen met jou en met Strieleman om mee op bezoek te komen maar dat jullie nergens te bereiken waren.

Ik had een langdurig persoonlijk onderhoud met de minister in de beste, ik mag bijna zeggen gemoedelijke stemming. Hij staat er op dat ik zo vlug mogelijk word vrijgelaten en beloofde vandaag nog contact te nemen met de mensen van de psychiatrische commissie, die volgende week over die vrijlating beslissen. Er werd afgesproken dat ik hem (evenals de heer Van Helmont) onmiddellijk moet verwittigen ingeval de commissie geen gunstige beslissing zou treffen.

(…)

Het boek Recht op antwoord schijnt op het ministerie van Justitie grote opschudding verwekt te hebben. Ook van de door jou, Strieleman en Van den Broeck gelanceerde actie is de minister volledig op de hoogte.

Op 2 april 1970 besloot de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij Roger van de Velde in vrijheid te stellen.

04-06-2012