Merksplas, (vermoedelijk) 20 oktober 1969

Liefste Mama,

U zult wel begrijpen hoe teleurgesteld en diep geschokt ik ben over de afloop. Ik ben de wanhoop nabij weer zolang ver wijderd te worden van mijn gezin. Vooral voor Max vind ik het zo erg verdrietig. In mijn wanhoop zoek ik toch nog naar een oplossing. Die zou mogelijk zijn als gij het volgende voor mij zoudt willen doen.

In mijn zwarte handtas (schoolzak), die nog steeds in Boechout ligt, steekt een gesloten enveloppe met het adres: de heer Johan Sonneville, Orchideeënlaan 3, Sint-Andries-Brugge. (Er plakt zelfs een postzegel op). In die enveloppe steken enkele blanco doktersbriefjes.

Nu vraag ik u het volgende, liefste mama. Zoudt gij één van die briefjes willen invullen en daarmee naar een apotheker gaan? (Natuurlijk niet uw gewone apotheker, die u kent.) Gij moet werkelijk niet bang zijn. Het voorschrift van zo’n ingevuld briefje wordt door elke apotheker afgeleverd. Ik geef u hierbij een model.

Gij hoeft dus alleen in te vullen: mijn naam en adres. Vervolgens: Palfium, twintig tabletten à 5 mg. en Tesparax, tien tabletten. En onderaan rechts zomaar een ingebeelde handtekening, plus de datum.

Ik herhaal het nogmaals: elke apotheker zal het u zonder meer afleveren.

Zoudt gij, zo mogelijk vandaag nog, naar Boechout kunnen rijden, mama, en de enveloppe gaan halen. Het is gemakkelijk te bereiken. Gij neemt op de Gemeenteplaats de autobus naar Lier en stapt af aan de Vremdsesteenweg. Dan is het te voet nog een vijftal minuten langs de grote baan. Iedereen zal er u de weg wijzen naar het gesticht van Boechout (paters Alexianen).

Als gij dan de Palfium en de Tesparax hebt, zoudt gij het volgende moeten doen, mama. Neem de pilletjes eruit en wikkel ze in een stuk papier, dat gij mij volgende zaterdag tijdens het bezoek in de hand stopt.

Als ik dat heb, dan kan ik de commissie nog op haar besluit doen terugkomen. Ik herhaal: er is voor u niets aan gewaagd, vermits het voorschrift op mijn naam wordt ingevuld.

Alstublieft, mama, doe dat voor mij. Ik wil niet meer zoveel maanden, en misschien jaren, naar een gevangenis.

Uw wanhopige zoon, Roger.

04-06-2012