Antwerpen, 19 augustus 1969

Alvast eerst de volgende inlichting: ik verhuis één dezer dagen naar een psychiatrisch hospitaal te Boechout. Daar krijg ik een behandeling van twee maanden, waarna het licht hopelijk weer op groen komt. Voor mij is dat, in de gegeven omstandigheden, een winstpunt. De atmosfeer zal er in ieder geval minder macaber zijn dan in de gevangenis. Zodra ik ginder gearriveerd ben, laat ik je wel het juiste adres weten.

(…)

Het omslagontwerp van Jan Demarest (voor Recht op antwoord, red.) vind ik voortreffelijk. Mag ik echter vragen dat de auteursvermelding R. Van de Velde voluit Roger van de Velde wordt. Er leeft en werkt namelijk nog een zekere Renaat Van de Velde, die jeugdboeken schrijft. Dat zou wel eens aanleiding kunnen geven tot een burlesk misverstand. De tekst van WF-folder kan, voor mijn part, best dienen voor pag. 1 van het boek. Akkoord eveneens met de bio-bibliografische nota achteraan en de foto op flap.

(…)

Tijdens de Antwerpse boekenbeurs ben ik inderdaad enkele dagen, en misschien definitief vrij. Ik ben graag bereid tijdens die voordracht wat reclame te verkopen voor Recht op antwoord. (…) De boekenbeurs staat dit jaar in het teken van ‘Veertig jaar literair leven’ in Vlaanderen en Manteau heeft mij gevraagd daarop aan te sluiten met het thema ‘Apologie van het korte verhaal’. Het gaat dus niet bepaald om mijn nieuwe Marnix-pocket De knetterende schedels. Vermits het thema nogal wat speling toelaat, kan ik er zonder moeite ook een pamflet als Recht op antwoord bij betrekken.

Hopelijk tot binnenkort.

Op 28 augustus, nog geen tien dagen na het schrijven van deze brief, werd Roger van de Velde vrijgelaten. Zes weken later, op 10 oktober, werd hij opnieuw opgepakt.

04-06-2012