Merksplas, 9 februari 1970

Met enige vertraging kon ik zopas kennis nemen van uw artikel, dat onlangs verscheen in de Nederlandse Volkskrant. Ik wens u oprecht te danken voor de vriendelijke woorden die u aan mijn werk en mijn bevreemdende situatie hebt willen wijden en die hopelijk zowel in Nederland als in Vlaanderen enige weerklank zullen vinden. Overigens mag u ervan overtuigd zijn dat uw waardering, afgezien van hartverwarmende morele steun, voor mij een stimulans betekent om verder naar beste vermogen de verdienstelijkheid te betrachten in het beoefenen van de letteren.

04-06-2012