Bevat:

  • De dorpsveroveraar
  • Het gescharrel van Adolf
  • De advertentie
  • Frigide
  • Dag muis
  • Nice but small
  • Het langste strootje
  • De bokser
  • De lijkwade van Turijn

Amsterdam: Paris-Manteau - 112 pagina's
Reeks: Grote Marnix Pockets nr 77
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslagontwerp: Robert Nix/ Alje Olthof